ÁSZF

ÁSZF

Jelen “Általános Szerződési Feltételek” (továbbiakban ÁSZF) szabályozza a szolgáltató által 3142 Mátraszele József Attila út 5. alatt üzemeltetett Zulejka Vendégház szálláshelynek és ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybevételének feltételeit. Az ÁSZF szerint Göndös- Kotroczó Tímea (továbbiakban Szolgáltató) elszállásolási szerződést köt a szolgáltatást igénybe vevő személlyel vagy személyekkel, szerződő féllel vagy felekkel (továbbiakban Vendég).

AZ ÁSZF nem zárja ki az egyedi vagy speciális megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel vagy egyéb olyan személyekkel, akik a Szolgáltató szolgáltatásai értékesítésében a Szolgáltatóval együttműködnek.

Szerződő felek:

A szerződés létrejön Szolgáltató Göndös-Kotroczó Tímea (továbbiakban Szolgáltató), levelezési cím zulejkavendeghaz@gmail.com, telefonszám: +36 70 9301849 és Vendég (továbbiakban Vendég), a szálláshely szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság között, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az ÁSZF elfogadásával együttesen a Házirendet is tudomásul veszi és elfogadja.

ÁSZF célja:

AZ ÁSZF a Szolgáltató és a Vendég között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az ÁSZF-ben nem szabályozott feltételeket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó hatályos jogszabályok, hatósági előírások valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

ÁSZF hatálya:

A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF részbeni vagy egészbeni módosítására. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2021.május 1-jétől határozatlan ideig hatályos.

 

Szerződés létrejöttének menete:

A szolgáltatás megrendelése (továbbiakban foglalás) történhet írásban – a Szolgáltató levelezési címén keresztül -, illetőleg szóban – a Szolgáltató telefonszámán keresztül -, azonban ezek csak abban az esetben keletkeztetnek szerződési kötelmet, ha a foglalást a Szolgáltató írásban visszaigazolta. A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan létrejött szerződés határozott időtartamra szól.

Foglalás költségei, foglalás visszamondása:

A szállásfoglalástól számított 5 munkanapon belül a Vendég köteles előleget fizetni, ami a teljes szállásdíj 30%-a. Ezt a Vendég banki átutalással tudja rendezni vagy OTP szép kártyás utalással.

A Vendégház árait a Vendégház honlapja (www.zulejka.hu) tartalmazza. Az jakuzzi használati díj minden esetben a helyszínen készpénzben fizetendő. A fennmaradó szállásdíj a szállás átvételekor a helyszínen fizetendő, készpénzben vagy OTP Szép Kártyás / banki átutalással. Ha a Vendég a szerződés időtartamának vége előtt kíván távozni, a Szolgáltató nem kötelezhető a teljes szállásdíj különbözetének megfizetésére.

A szállás lemondása kizárólag írásban történhet, a kézhezvételi dátum figyelembevételével. Az üdülés 1. napjától visszaszámított 20 napon túl történő visszamondás esetén a foglalási előleg visszajár. Az érkezés előtti 19 napon belül az előleg nem jár vissza. Amennyiben a Szolgáltató által kerül visszamondásra a foglalás beleértve a Vis maiort, úgy az előleg 100%-a visszajár a Vendégnek. 

Szerződés megszűnése:

A Szolgáltató jogosult a szerződést felmondani, a szolgáltatásnyújtást visszamondani, amennyiben az alábbiak közül valamelyik fennáll:
– a Vendég nem teljesíti a fizetési kötelezettségét
– a vendégházat nem rendeltetésszerűen használja
– erkölcstelen, erőszakos vagy összeférhetetlen magatartást tanúsít
– fertőző betegségben szenved
– tudatmódosító szer hatása alatt áll
– feleken kívül álló okok (vis maior esetek) esetén

Adatkezelés:

Az ÁSZF elfogadásával a Vendég elismeri, hogy elolvasta és tudomásul vette az Adatkezelési Tájékoztatót.

Irányadó jog:

Jelen szerződésben a magyar jogi szabályozások az irányadók.